Presse

Større end nogensinde i 2016 og nu også med røgkanon og fælles indløb til musik!


"Stævnestrukturen fra sidste år med 2 indledende kampe og 3 finalekampe til hvert hold var en klar succes, så i 2016 fokuserer vi på at udvide antallet af deltagende hold en smule og krydre stævneoplevelsen med fælles indløb til røgkanon og musik", siger stævnechef Martin Kragh Abildgard.


Trailergaarden-Gantrup Cup 2016 – indefodboldstævne KUN for piger - afvikles for 4. år i træk i Østbirk Hallen, og denne gang med flere hold og flere kampe end nogensinde! Totalen af kampe ved stævnet er øget fra 202 kampe i 2015 til totalt 210 kampe i 2016 fordelt på 3 kampdage fra fredag den 4. marts til søndag den 6. marts 2016. Dette gør stævnet til et af Danmarks største indefodboldstævner KUN for piger med forventet over 500 fodboldpiger fordelt på 84 hold !


Ifølge stævnechef og pigekoordinator i Østbirk IF, Martin Kragh Abildgaard, så er der allerede godt gang i tilmeldingerne: ”Jeg opfordrer alle interesserede i at få sikret deres plads ved dette års Trailergaarden-Gantrup Cup, da vi allerede er ved at være udsolgt i 2 af de 7 rækker, idet der kun udbydes 12 pladser i hver række efter først-til-mølle princippet. Udover at have udvidet stævnet i 2016, så har vi som noget helt nyt, at der ved opstart af hver årgang er fælles indløb til røgkanon og musik, og der er fine præmier til alle deltagerne i lighed med tidligere år”, slutter Martin Kragh Abildgaard.


Alle hold er garanteret 5 kampe, og stævnearrangøren fastholder den spændende stævnestruktur med 4 indledende puljer á 3 hold, hvorfra 1´erne går videre til A-finalerunden, mens 2´erne går videre til B-finalerunden og 3´erne til C-finalerunden. Alle finalerunder afvikles som kampe alle mod alle.


Stævnet er som tidligere år kun for hold på B og C-niveau, og dette gør netop dette rene pigestævne unik, idet der erfaringsmæssigt ikke er mange stævner på landsplan i dette segment. Dette kombineret med stævnestrukturen gør, at alle hold reelt har muligheden for at vinde en finalerunde.


”Vi ønsker at give alle fodboldpiger en kanon stævneoplevelse som afslutning på en lang indesæson, og det sikrer vi bl.a. ved et højt præmie niveau, indløb til røgkanon og musik samt ved garanti for 5 kampe fordelt over godt 4 timer med en spændende stævnestruktur”, siger Martin Kragh Abildgaard.


Stævnet indledes fredag aften den 4. marts 2016 med U15 piger, mens U9, U11 og U14 piger spiller om lørdagen. Stævnet rundes af om søndagen med U10, U12 og U13 piger i den nævnte rækkefølge!


Martin Kragh Abildgaard synes, at det er positivt med en masse nye kræfter i stævneledelsen: "Det er vigtigt at have for øje, at stævnet baserer sig på en masse frivviliges arbejde, og det er derfor super, at der er kommet en masse nye kræfter ned i stævneledelsen, så vi kan udvikle stævnet yderligere i de kommende år !".

Flere kampe og ny spændende stævne struktur i 2015!

"Efter stor succes i 2014 er vi nu klar med et endnu bedre koncept i 2015", siger Martin Abildgard.


Trailergaarden-Gantrup Cup 2015 - KUN for piger - afvikles for 3. gang i Østbirk, og denne gang med flere kampe end nogensinde! Totalen af kampe ved stævnet er øget fra 162 kampe i 2014 til totalt 180 kampe i 2015 fordelt på 3 kampdage fra fredag den 6. marts til søndag den 8. marts 2015.


Men af større betydning for stævnets deltagende hold, så er antallet af kampe pr. hold i 2015 øget fra tidligere 4 kampe til garanteret 5 kampe. Dermed er stævne strukturen også optimeret og gjort mere spændende, idet hver årgang afvikles med 4 indledende puljer á 3 hold, hvorfra 1´erne går videre til A-finalerunden, mens 2´erne går videre til B-finalerunden og 3´erne til C-finalerunden. Alle finalerunder afvikles som kampe alle mod alle.


Stævnet er som tidligere år kun for hold på B og C-niveau, og dette gør netop dette rene pigestævne unik, idet der erfaringsmæssigt ikke er mange stævner på landsplan i dette segment. Dette kombineret med stævnestrukturen gør, at alle hold reelt har muligheden for at vinde en finalerunde.


Stævnet indledes fredag aften med U15 piger, mens U11, U12 og U14 piger spiller om lørdagen. Stævnet rundes af om søndagen med U9 og U10 piger ! I alt forventes deltagelse af i alt ca. 432 spillere fordelt på 72 hold. Og som tidligere år har de fleste årgange været  fuldt booket op længe før tilmeldingsfristens udløb, så man bør ikke tøve med at tilmelde sig!


Vinderne af hver finalerunde får pokal/statuetter, mens der til alle piger er stævne T-shirts og pose med spurtpræmier til hvert hold. Så i tråd med tidligere år er der fine præmier til alle.


Alle kampe afvikles med 7 minutters effektiv spilletid.


Historien bag Trailergaarden-Gantrup Cup

Takket være Østbirk IF´s mange frivillige og veloplagte sponsorer blev pigefodbold stævnet til en realitet!


Et nyt cup stævne i indefodbold så dagens lys i Østbirk IF den 9. marts 2013, Det var lykkedes at finde en engageret hovedsponsor i form af Trailergaarden-Gantrup,dk, fortæller Martin Abildgaard, der sammen med Kurt Pedersen var initiativtager til Trailergaarden Gantrup Cup - og så bliver det et stævne KUN for piger.  Det var hovedsponsorens ønske at understøtte den eksplosive vækst, der har været i pigefodbolden i Østbirk de seneste 3 år, der  primo 2013 talte 60 piger fordelt på hold i rækkerne U7, U9, U10, U12 og U13.


Tiden var inde til at pigefodbolden i Østbirk IF fik sit eget cup stævne, idet der  i øvrigt var relativt få stævner kun for piger, ifølge de 2 initiativtagere, der begge er pigefodboldtrænere i Østbirk IF. Ligesom pigefodbolden i Østbirk IF har været i vækst, har Trailergaarden-Gantrup.dk under sloganet: "HER - kan du få noget på krogen" været i en rivende vækst, og selv finanskrisen er "prallet af som vand på en gås" for firmaet, som i december 2011 åbnede en Sjællandsafdeling i Stagelse! Til trods for et stort og landsdækkende foretagende med dertil hørende travlhed, har indehaver Allan Buhl Hansen og hustruen Lone, som er engageret i Østbirk IF Løb, gennem årene fundet tid og haft sociat engagement til at støtte op om den lokale idræt i Østbirk IF både med arbejdskraft og sponsorater.  Med hovedsponsoratet fra Trailergaarden-Gantrup.dk bliver det muligt med flotte præmier til alle fodboldpigerne ved stævnet i Østbirk Hallen.


Der var meget kort tid fra tanke til handling, da tanken  om pigestævnet blev født en dag medio januar 2013 til at konceptet lå klart ultimo januar 2013 og stævnet gik i luften primo februar 2013. Der var en målsætning om at tiltrække  i alt ca. 180 piger til stævnet fordelt på ca. 30 hold, men allerede medio februar 2013 stod det klart, at stævnet måtte udvides til 42 hold og 244 udøvere - det absolut maksimale antal hold og kampe, der kunne presses ind i Østbirk Hallen på en enkelt afviklingsdag den 9. marts 2013. Alle hold skulle jo stadig sikres et minimum af 4 kampe pr. hold. Det syntes endog meget optimistisk anlagt med kun 1 måned til afvikllingsdatoen, men endte med, at stævnet blev fuldt tegnet og at der ovenikøbet beklageligvis måtte afvises nogle hold.


Det er vigtigt at fremhæve, at der bag et vellykket stævne er mange aktører, der spiller en afgørende rolle. Udover hovedsponsoren var der adskillige øvrige sponsorer, som bidrog med varer til vore spurtpræmier eller sponsorater i forbindelse med program annonce og/eller sklite annonce. Men stor opbakning fra fodboldudvalget i Østbirk IF samt fra mange ØIF ledere, trænere og forældre var også en vigtig ingrediens - for uden dette havde der ikke været basis for et stævne. 4 frivillige kampledere fra klubben til at dække hele dagen ind, forældre til pakning af spurtpræmier, klargøring af præmier, bemanding af tidtagerbord samt præmie overrækkelse! Ja i alt ca. 30 frivillige deltog og gjorde succes´en til en realitet!